Μασιές
Επαγγελματικές μασιές υψηλής ποιότητας και απόδοσης.   
  • Rolly curl
  • Konic
  • Bubble
  • Wave
  • Triferro
  • Μασιά sp