Πιστολάκια
Επαγγελματικά πιστολάκια υψηλής ποιότητας.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 7005
 • HOT
 • COSMO
 • 2001 R
 • 500 COMPACT
 • SINTECH
 • L' ITALIANO
 • MINI 7005
 • VANITY
Πιάστρες
Επαγγελματικές πιάστρες υψηλής ποιότητας.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Keratin
 • Rainbow
 • 036
 • T&C OIL
Μασιές
Επαγγελματικές μασιές υψηλής ποιότητας.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Rolly curl
 • Konic
 • Bubble
 • Wave
 • Triferro
 • Μασιά sp